Formularz zgłoszeniowy na Warsztaty | Szkolenie | Kurs modelingowy - POZNAŃ

Uwaga! Zanim wypełnienisz formularz, zastanów się, czy napewno jesteś zdecydowana/y zapisać na nasz kurs/warsztaty.

Wysłanie formularza oznacza zawarcie transakcji i zobowiązanie dokonania wpłaty w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty wysłania tego zgłoszenia.

Zaznacz rodzaj wybranego kursu
Zaznacz rodzaj wybranego kursu

Uzupelnij pole Imię

Uzupelnij pole Nazwisko

Uzupelnij poleNieprawidłowy format.Uzupelnij pole Data urodzenia

Uzupelnij pole Miasto

Uzupelnij poleUzupelnij pole Ulica

Uzupelnij poleUzupelnij polNumer Numer domu

Uzupelnij poleNieprawidłowy format Adres e-mail

Uzupelnij poleNieprawidłowy formatMinimalna liczba znaków nie została osiągnięta Numer telefonu

Uzupelnij pole

Zaznacz zgodę na warunki.

Wysyłając ten formularz oświadczam, że działając w imieniu własnym zapoznałam/em się z regulaminem (kliknij tu, aby zapoznać się z regulaminem), akceptuję go i wyrażam zgodę na zamieszczenie przesłanych przeze mnie danych osobowych w bazie personalnej Organizatora Kursu/Szkolenia/Warsztatów oraz na przetwarzanie ich w procesie rekrutacji na Kurs/Szkolenie/Warsztaty. Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych. Dz. Ust. Nr 133 poz.833) zostałam/łem poinformowana/y, zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych o dobrowolności udostępnienia przeze mnie danych osobowych dotyczących mojej osoby, prawie wglądu do tych danych oraz prawie ich poprawiania, jak też celu przetwarzania udostępnianych danych osobowych. Formularz może wysłać osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych.