Formularz - zamówienie sesji fotograficznej

Wymagana jest wartość.imię

Wymagana jest wartość.nazwisko

Wymagana jest wartość. miejscowość zamieszkania

Wymagana jest wartość. ulica

Wymagana jest wartość. nr domu / nr mieszkania

Wymagana jest wartość.Nieprawidłowy format. e - mail

Wymagana jest wartość.Nieprawidłowy format.Minimalna liczba znaków nie została osiągnięta. data urodzenia

Wymagana jest wartość.Nieprawidłowy format.Minimalna liczba znaków nie została osiągnięta. numer telefonu

Wymagana jest wartość. podaj kilka odpowiadajacych Tobie terminów sesji

Wymagana jest wartość. uwagi

Wysyłając ten formularz oświadczam, że działam w imieniu własnym i wyrażam zgodę na zamieszczenie przesłanych przeze mnie danych osobowych w bazie personalnej Agencji Modelek i Modeli M P S oraz na przetwarzanie ich w procesie organizacji sesji zdjęciowej. Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych. Dz. Ust. Nr 133 poz.833) zostałam/łem poinformowana/y przez Agencję M P S, zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych o dobrowolności udostępnienia przeze mnie danych osobowych dotyczących mojej osoby, prawie wglądu do tych danych oraz prawie ich poprawiania, jak też celu przetwarzania udostępnianych danych osobowych.

Powrót do strony głównej