Formularz - zamówienie profesjonalnej sesji fotograficznej

imię i nazwisko

adres (miejscowość, ulica, nr domu)

e - mail

data urodzenia

numer telefonu

ile zdjęć zamawiasz? (minimum pięć)

podaj kilka odpowiadajacych Tobie terminów sesji

Wysyłając ten formularz oświadczam, że działam w imieniu własnym i wyrażam zgodę na zamieszczenie przesłanych przeze mnie danych osobowych w bazie personalnej Agencji Modelek i Modeli M P S oraz na przetwarzanie ich w procesie organizacji sesji zdjęciowej. Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych. Dz. Ust. Nr 133 poz.833) zostałam/łem poinformowana/y przez Agencję M P S, zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych o dobrowolności udostępnienia przeze mnie danych osobowych dotyczących mojej osoby, prawie wglądu do tych danych oraz prawie ich poprawiania, jak też celu przetwarzania udostępnianych danych osobowych.

Powrót do strony głównej